Mekatronik & Automasi Industri

Mekatronik & Automasi Industri

Mekatronik adalah merupakan gabungan 4 elemen iaitu Elektronik, Komputer, Mekanikal dan Sistem Kawalan.  Objektif  program ini adalah menghasilkan pelatih-pelatih yang dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam sistem pneumatik, hidraulik, programmable logic controller (PLC), AutoCAD, sistem robotik dan pengurusan penyelenggaraan.

Mekatronik terdiri daripada 4 tahap iaitu:-

1.Perkhidmatan Sokongan Kejuruteraan Automasi Industri (MC-091-2:2013)

2.Penyeliaan  Kejuruteraan Automasi Industri (MC-091-3:2013)

3.Pembantu Ahli Teknologi Mekatronik (MC-090-4)

4.Pengurusan Kejuruteraan Automasi  Industri (MC-091-5:2013)

Antara kerjaya dalam bidang Mekatronik adalah juruteknik mekanikal, juruteknik industri, juruteknik robotik, juruteknik penyelenggaraan mesin, penolong penyelia teknikal dan sebagainya.

Apply Now : ONLINE APPLICATION FORM


Follow by Email
Facebook
Facebook
INSTAGRAM