Elektronik Industri

Elektronik Industri

Elektronik Industri adalah merangkumi elektronik dan programming di mana objektif  program ini adalah menghasilkan pelatih-pelatih yang dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam pemasangan dan pembaikpulihan peralatan elektronik, microcontroller, programmable logic controller (PLC), pengurusan penyelenggaraan dan penyeliaan.

Elektronik Industri terdiri daripada 3 tahap iaitu:-

1.Pemasangan & Troubleshooting Peralatan Elektronik(EE-021-2:2012)

2.Troubleshooting, Pembaikpulihan & Penyelenggaraan Peralatan Elektronik(EE-021-3:2012)

3.Pembangunan Produk Elektronik(EE-021-4:2012)

4.Rekabentuk & Pengurusan Produk Elektronik (EE-021-5:2012)

Antara kerjaya dalam bidang elektronik adalah juruteknik /penyelia / penolong jurutera di sektor awam atau swasta dan usahawan.

Apply Now : ONLINE APPLICATION FORM


Follow by Email
Facebook
Facebook
INSTAGRAM